Members

Professor

Graduate Students

 • Shota Nakabeppu
 • Lia Cagnizi
 • Yuan Ke
 • Reo Nagura
 • Takafumi Tarui
 • Masanari Makino
 • Kosuke Yashima
 • Enrique Robles

Undergraduate Students

 • Kai Yoshizawa
 • Yuta Nojiri
 • Kaname Sato
 • Takero Magara
 • Ryuki Matsuoka
 • Erina Sudo